Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, ISSN: 0352-4906